MÜZİĞİN DİLİ, MAZLUMUN SESİ BESTE (ŞARKI) YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

Yarışmayı Düzenleyen: Advocates of Silenced Turkey, USA

I-KONU:
Eserlerde Türkiyede ve dünyada yaşanan insan hakları ihlalleri, Siyasi tutuklular, işkence, temel insan haklarından yoksun bırakma, masum kadınlar, bebekler ve cezaevlerindeki yaşlılar gibi konular işlenebilir.

II- AMAÇ:
Haksız uygulamaları dile getirmek konusunda sanatın gücüyle bir farkındalık oluşturmak, sanat alanında bireyler geliştirmek, estetik becerileri yansıtmak, mesajı dinleyiciye net bir şekilde sunabilmek, sanatsal faaliyetlerde bulunmada alışkanlık ve beğeninin oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

III- Kapsam:
Yarışma 15 yasından büyük herkese açıktır