1-646-504-2088
help@silencedturkey.org

private universities

SRW TÜRKİYE’DE 2016-2020 YILLARI ARASI AKADEMİK BAŞARI DEĞİŞİM RAPORU

Bu çalışma, 2016 darbe teşebbüsü ile başlayan olağanüstü hâl yönetimi ve KHK’ların Türkiye’deki üniversitelerin başarı değişimini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da meydana gelen sözde darbe teşebbüsünden sonra çıkan 11 KHK ile toplamda 6,070 akademisyenin 122 devlet kurumundaki işlerine son verildi [1]. Ayrıca 15 vakıf üniversitesinin de tamamen kapatılması ile 2,808 akademisyen daha bu sayıya eklendi [2] ve resmi rakamlara göre; toplamda 8,878 akademisyenin görevlerine son verildi. Türkiye’deki akademisyen sayısı 15 Temmuz öncesi 64,488 olarak görülmektedir ve eğitim sisteminde bir akademisyenin yetişmesi için lisans ve lisansüstü çalışmalar göz önüne alındığında ortalama 12 yıl gibi bir zaman ve emek harcanması gerekmektedir. OECD raporlarına göre ise bir insanın ilköğretimden başlayarak akademisyen olana kadarki harcama miktarı ise ortalama olarak 124,448 Amerikan doları seviyesindedir [3].

Universite Atilan Toplam Akademisyen Sayisi Toplam Akademisyen Sayisi Atilan Oran(%)
Abant Izzet Baysal 78 1333 5.9
Adiyaman 67 862 7.8
Adnan Menderes 54 1726 3.1
Afyon Kocatepe 93 1360 6.8
Akdeniz 115 2492 4.6
Anadolu 68 2188 3.1
Ankara 133 3732 3.6
Atatürk 152 2703 5.6
Balikesir 67 1032 6.5
Bülent Ecevit 71 1287 5.5
Çanakkale 18 Mart 205 1653 12.4
Celal Bayar 140 1651 8.5
Cumhuriyet 56 1858 3
Dicle 172 1935 8.9
Dokuz Eylül 46 3381 1.4
Dumlupınar 168 1239 13.6
Ege 45 3175 1.4
Erciyes 145 2398 6
Erzincan 54 916 5.9
Eskişehir Osmangazi 46 1542 3
Fırat 47 1741 2.7
Gazi 233 3982 5.9
Gaziantep 128 1644 7.8
Gaziosmanpaşa 59 1286 4.6
Gebze Teknik 19 154 12.3
Hacettepe 74 3720 2
Harran 68 1012 6.7
İnönü 58 1672 3.5
İstanbul 192 5445 3.5
İstanbul Teknik 32 2211 1.4
Kafkas 30 890 3.4
Kahramanmaraş Sütçü İmam 126 1305 9.7
Karabük 50 995 5
Karadeniz Teknik 44 2528 1.7
Kırıkkkale 74 1226 6
Kocaeli 57 2098 2.7
Marmara 102 3201 3.2
Mersin 33 1630 2
Muğla Sıtkı Koçman 38 1523 2.5
Mustafa Kemal 105 1060 9.9
Niüde Ömer Halisdemir 36 891 4
Ondokuz Mayıs 123 2347 5.2
Pamukkale 181 1995 9.1
Sakarya 97 2010 4.8
Selçuk 126 2732 4.6
Süleyman Demirel 271 2303 11.8
Trakya 29 1701 1.7
Uludağ 38 2474 1.5
Yıldız Teknik 114 1754 6.5
Yüzüncü Yıl 73 1705 4.3

Son olarak, sıralamadaki değişimin ihraç oranına bölünmesi ile oluşturulan kişisel başarı endeksi (atılanların akademik başarıya katkı endeksi) hesaplanmıştır. Buradaki amaç, ihraç edilen insanların üniversitelerin başarısına olan etkisini hesaplamaktır. Listenin en başında olan ve de en çok dikkat çeken Ege Üniversitesi’dir. Ege Üniversite’sinde toplam ihraç edilen akademisyen sayısı 45 ve oranı %1.4 olmasına rağmen, bu üniversitenin dünya çapındaki sıralaması 674’ten 913’e gerilemiştir ki, bu da akademik başarının %35 oranında düştüğünü göstermektedir. Ege Üniversitesi’nin söz konusu endeksi 25.33 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde listenin üçüncü sırasında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde toplam ihraç edilen akademisyen sayısı 32 ve oran %1.4 olmasına rağmen bu üniversitenin dünya çapındaki sıralaması ise %19 civarında düşüş göstermiş, endeksi 13.76 olmuştur. Bu endeksin en yüksek olduğu üniversiteler Şekil 4’te verilmiştir.

Daha fazla bilgiye sayfanın üstünde yer alan PDF Link’ine tıklayarak ulaşabilirsiniz….

References

 1. Kural, B., Adal, H. (2018, July). Haber Listesi : Akademide İhraçlar 6 Bin 81’e Yükseldi.
  Retrieved from: http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/198990-akademide-ihraclar-6-bin-81-e-yukseldi
 2. Kural, B., (2016, August). Haber Listesi : Sayılarla Kapatılan Üniversiteler.
  Retrieved from: https://m.bianet.org/bianet/egitim/177442-sayilarla-kapatilan-universiteler
 3. University Ranking by Academic Performance.(n.d.)
  Retrieved from: http://tr.urapcenter.org/2019/index.php
 4. Country Note, (2014). Turkey–Education at a Glance 2014: OECD Indicators.
  Retrieved from: https://www.oecd.org/education/Turkey-EAG2014-Country-Note.pdf
 5. Yuksek Ogretim Bilgi Yonetim Sistemi, (n.d.).
  Retrieved from: https://istatistik.yok.gov.tr/
 6. http://www.webometrics.info/en

 


Widget not in any sidebars

Donate Now

 

Read more

GRAVE DECLINE IN ACADEMIC ACHIEVEMENT BETWEEN 2016-2020 IN TURKEY

This study aims to analyze the impacts of the state of emergency declared after the 2016 coup attempt in Turkey on the academic achievements of the universities.

After the coup attempt on July 15th of 2016 in Turkey, a total of 6,070 academics have been dismissed from 122 state institutions following 11 issued emergency decrees (KHK)[1]. 2,808 academics have been added to this list with the closure of 15 private universities [2]. In total,  8,878 academics have been dismissed from their jobs, corresponding to nearly 15 percent of the number of academics in Turkey. The academics who voluntarily left the country are not included in this number.

Considering graduate and undergraduate studies, an average of 12 years should be spent on being an academic. According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the average amount of expenditure of a person starting from primary education until becoming an academic is approximately 124.448 USD [3]. This means Turkey’s financial loss to be roughly around 1.1 billion USD.

In this study, the impacts on the worldwide success ranking of the universities after the cruelty that occurred in public universities in Turkey are examined. The top 50 universities of Turkey are also amongst the 122 universities from where the academics were dismissed. The total number of dismissed academics from the 50 universities is 4,632. Table 1 and Figure 1 detail the number of dismissed academics on a university basis. Dumlupınar University ranks highest on that list, with its 13.6% of academics having been dismissed by emergency decrees. On average, one in every 7 scientists was dismissed. Figure 2 shows that 20 universities have the highest rate in this regard.

Observing the rate of change in academic ranking on a university basis reveals that the success rankings of these institutions decreased by an average of 18%, despite 5% dismissal rate at the top 50 universities [4]. This is an important indicator showing the contribution of the dismissed academics to the scientific achievements in Turkey. Another issue to consider is that instead of dismissed academics, new academics were recruited between 2016 and 2019, thereby increasing the total number of academics by around 7% [5]. Despite the new recruitments, academic setbacks at such a high level are very thought-provoking. The universities which had significant changes in the academic ranking are identified in Figure 3. Celal Bayar University ranks highest on that list, attracting large attention. It ranked 2,207 in the world university rankings before July 2016; however, its ranking dropped to 4,755 in December of 2019, a dramatic change by 109%. Celal Bayar University is followed by Bülent Ecevit University with a 70% drop rate. Noticeably, 42 of the 50 universities experienced a decrease in the world rankings, whereas only  8 universities’ rankings remained the same.

In conclusion, the personal success index (contribution index of the dismissed to academic success), which is formed by dividing the change in the ranking by the rate of dismissing, was calculated. The aim was to calculate the impact of dismissed academics on the success of universities. At this point, the most notable one is Ege University which is ranked highest on that list. Although the total number of dismissed academics at Ege University was 45 and its rate is 1.4%, the global ranking of this university has decreased from 674 to 913, which indicates that academic success has decreased by 35%. The index of this university was calculated at 25.33. Similarly, in the third place of the list, although the total number of dismissed academics at Istanbul Technical University was 32 and the rate was 1.4%, the world ranking of this university decreased by 19% and its index was 13,76. The universities that have the highest index are stated in Figure 4.

University Number of
dismissed academics
Total number
of academics
Rate of dismissed
academics (%)
Abant Izzet Baysal 78 1333 5.9
Adiyaman 67 862 7.8
Adnan Menderes 54 1726 3.1
Afyon Kocatepe 93 1360 6.8
Akdeniz 115 2492 4.6
Anadolu 68 2188 3.1
Ankara 133 3732 3.6
Atatürk 152 2703 5.6
Balikesir 67 1032 6.5
Bülent Ecevit 71 1287 5.5
Çanakkale 18 Mart 205 1653 12.4
Celal Bayar 140 1651 8.5
Cumhuriyet 56 1858 3
Dicle 172 1935 8.9
Dokuz Eylül 46 3381 1.4
Dumlupınar 168 1239 13.6
Ege 45 3175 1.4
Erciyes 145 2398 6
Erzincan 54 916 5.9
Eskişehir Osmangazi 46 1542 3
Fırat 47 1741 2.7
Gazi 233 3982 5.9
Gaziantep 128 1644 7.8
Gaziosmanpaşa 59 1286 4.6
Gebze Teknik 19 154 12.3
Hacettepe 74 3720 2
Harran 68 1012 6.7
İnönü 58 1672 3.5
İstanbul 192 5445 3.5
İstanbul Teknik 32 2211 1.4
Kafkas 30 890 3.4
Kahramanmaraş Sütçü İmam 126 1305 9.7
Karabük 50 995 5
Karadeniz Teknik 44 2528 1.7
Kırıkkkale 74 1226 6
Kocaeli 57 2098 2.7
Marmara 102 3201 3.2
Mersin 33 1630 2
Muğla Sıtkı Koçman 38 1523 2.5
Mustafa Kemal 105 1060 9.9
Niüde Ömer Halisdemir 36 891 4
Ondokuz Mayıs 123 2347 5.2
Pamukkale 181 1995 9.1
Sakarya 97 2010 4.8
Selçuk 126 2732 4.6
Süleyman Demirel 271 2303 11.8
Trakya 29 1701 1.7
Uludağ 38 2474 1.5
Yıldız Teknik 114 1754 6.5
Yüzüncü Yıl 73 1705 4.3

 

You can read more from PDF Link….

 

References

 1. Kural, B., Adal, H. (2018, July). Haber Listesi : Akademide İhraçlar 6 Bin 81’e Yükseldi.
  Retrieved from: http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/198990-akademide-ihraclar-6-bin-81-e-yukseldi
 2. Kural, B., (2016, August). Haber Listesi : Sayılarla Kapatılan Üniversiteler.
  Retrieved from: https://m.bianet.org/bianet/egitim/177442-sayilarla-kapatilan-universiteler
 3. University Ranking by Academic Performance.(n.d.)
  Retrieved from: http://tr.urapcenter.org/2019/index.php
 4. Country Note, (2014). Turkey–Education at a Glance 2014: OECD Indicators.
  Retrieved from: https://www.oecd.org/education/Turkey-EAG2014-Country-Note.pdf
 5. Yuksek Ogretim Bilgi Yonetim Sistemi, (n.d.).
  Retrieved from: https://istatistik.yok.gov.tr/
 6. http://www.webometrics.info/en

 


Widget not in any sidebars

Donate Now

 

Read more

PRESS RELEASE: The so-called coup attempt july 15 serves as a justification for the complete conversion of a country’s administrative system and persecution of hundreds of thousands in Turkey.

PDF LINK

The so-called coup attempt July 15 serves as a justification for the complete conversion of a country’s administrative system and persecution of hundreds of thousands in Turkey.

On July 15, 2016 Turkey witnessed an attempted but failed military coup against Erdoğan government. During this horrific uprising, hundreds of people were killed and thousands of others were injured. Right after the coup attempt, the Turkish government has taken a wave of oppressive actions against not only the alleged coup plotters but also those that are perceived as critics of the regime. With that, the country’s political spectrum has been completely changed. Amid massive crackdown on media outlets and hundreds of thousands of the dissidents, President Erdoğan further consolidated his power with a controversial referendum in 2017 that changed the country from a parliamentary democracy into one-man rule. Being seen a setback from the rule of law, the new presidential system deepened concerns on human rights.

Marking a monumental turning point in Turkey’s history, the uprising has not been thoroughly investigated. Questioning the government’s narrative has caused many to imprisonment. The leaked details fueled the suspicions on the government’s narrative thus diminished its credibility. The narrative along with the massive crackdown on the dissident groups and Erdoğan’s consolidation of power faced heavy criticism from almost all quarters of the democratic world. In fact, a former representative of the European Parliament and well-known politician Andrew Duff defined it as “quick and relentless so-called coup”. The present report of Advocates of Silenced Turkey (AST) provides an overview of controversies and dark points on the “so-called coup” along with the human right concerns during the ongoing post-coup crackdown on the Turkey’s dissident groups.

Some of the highlights from the report are:

 • A coup with no plan of action: Every coup has a certain plan of action, yet no official document has been presented so far for the July 15 coup attempt or the list of individuals involved with the Yurtta Sulh Council that has allegedly masterminded the coup.
 • A “blessing from God”: Right after the coup attempt, Erdoğan described the incident as a “blessing from God”, implying that he had finally found the opportunity to carry out the purge on his dissidents.
 • Step by step towards a presidential regime: Within less than a year, a referendum for constitutional change was held and the new Turkish-style presidential system was put into effect. Following this, Erdogan became the first president of the new regime through early elections.
 • A coup notice from TSK to MIT: Osman Karacan, a major in TSK (Turkish Armed Forces) went to the MIT (National Intelligence Organization) headquarters on July 15 at 2:20pm to give notice about the planned coup. Yet, no real precautions were taken to prevent or suppress the coup until 10.00pm.
 • Chief of MIT and Chief of Defense are still in office: Chief of the National Intelligence Organization (MIT) Hakan Fidan, Chief of Defense Hulusi Akar and 2nd Chief of Defense Yaşar Güler reportedly held a series of meetings following the notice at 2:20pm on the planned coup but did not notify President Erdoğan until 7:00pm, yet they kept their office.
 • The conflicting explanations from Erdogan regarding time of coup: When speaking to national and international media, Erdoğan stated contradicting times with regards to the time when he was informed of the planned coup.
 • The “controlled coup”: Turkey’s main opposition party (CHP) described what happened on the July 15 as “controlled coup”.
 • Planes on standby for escape: It is discovered that 4 different airplanes at 4 different locations were arranged for Erdoğan to be on standby that night, implying Erdoğan’s possible knowledge of the planned coup attempt.
 • Secret meetings a day before the coup: It is revealed that Akar, Chief of Defense, and Fidan, Chief of MIT (National Intelligence Organization), held a one-on-one confidential meeting that lasted four hours, a day before the coup.
 • “I received the orders to reinforce the Chief of Defense Forces from Zekai Aksakallı”: Colonel Fırat Akkuş stated this during the court hearing, bringing into question the role of Special Forces Commander Zekai Aksakallı in the coup.
 • Erdoğan did not allow an investigation: The Turkish Grand National Assembly’s July 15 Investigation Commission wanted to listen to the testimonies of Chief of Defense Hulusi Akar and MIT Chief Hakan Fidan. However, President Erdoğan did not allow either of the names to appear in front of the commission.
 • “Let an international commission investigate the coup and we will accept its findings”: The proposal of Fetullah Gülen who was blamed for masterminding the coup attempt is not accepted by the Turkish government.
 • Events not yet taken place written into the July 15 Official Report, how did that happen? It was revealed that the official report for July 15 prepared by Serdar Coşkun, the Constitutional Order Attorney General of the time, contained written reports of events that would take place at a later date written as though they had taken place at the time of the written record.
 • Purge lists prepared early on: Attorney General Serdar Coşkun admitted that the first cases of individuals being taken into custody and being arrested on July 16 were carried out based on the official report of the events. However, 3,000 judges and prosecutors were arrested on July 16 based on coup involvement although there is no evidence to support the allegations.
 • A project I disliked is July 15: When Binali Yıldırım, the PM of the time, was asked by a group of journalists if there were any projects that he felt a bit too demanding, his reply, in a sarcastic tone, was “Well, July 15 was a project I did not like at all.”

We urge;

 • international organizations to establish an independent commission to investigate and clarify the infamous July 15 coup attempt in Turkey,
 • international bodies to examine politically motivated coup charges in order to end the purge and grave human rights violations that are affecting millions of innocent lives justified through this controversial coup attempt,
 • the Turkish government to end arbitrary detentions, to find the perpetrators of enforced disappearances and bring them to justice, to reinstate the unlawfully dismissed public sector workers and to ensure the rule of law in Turkey.

 

Donate Now

 

 

 


Widget not in any sidebars
Read more

So-Called Coup Attempt, July 15th

PDF LINK

THE SO-CALLED COUP

THAT SERVES AS A JUSTIFICATION FOR THE COMPLETE CONVERSION OF

A COUNTRY’S ADMINISTRATIVE SYSTEM

AS WELL AS A JUSTIFICATION FOR THE VICTIMIZATION OF HUNDREDS OF THOUSANDS

 1. The date of July 15, 2016, has become, without a doubt, one of the most significant turning points in the history of the Republic of Turkey and thus calls for extensive discourse and deliberation. July 15 is truly such a bizarre incident, one that has been personally described by the alleged July 15 victim (!) President and General Director of the Justice and Development (AK) Party, Mr. Recep Tayyip Erdogan, as being a “blessing from God”; one bizarre incident that has been used as justification—by way of taking  advantage of the atmosphere of coup and terror—to establish a one-man regime by seizing control of all democratic institutions including the Turkish Grand National Assembly, the government, and the judicial system; one truly bizarre incident of which the clearing of speculations surrounding it has been hindered by its “victim” (!) himself. Despite the fact that many questions wait to be answered surrounding this ominous incident that has cost hundreds of thousands of people their homes and their jobs, tens of thousands of people their freedom and hundreds of people their very lives, an incident that has been used as a justification to completely transform the administrative system of an entire country, the beginning of a period of oppression and tyranny that has continued for years on end, and the fact that these sought out answers continue to be covered up persistently, this project has been put together and presented for your consideration, bearing the thoughts that finding and presenting the contradictions and oddities that have surfaced will be beneficial in both understanding the truth behind July 15 as well as recording it as history. Hoping that the dark clouds and curtains of fog be lifted as soon as possible and that the victimizations being carried out under the excuse of July 15 finally come to an end.
  • A Coup With No Plan of Action

   

 2. Every coup has a certain plan of action, yet so far no official document has been presented as to the plan of action regarding the July 15 coup attempt or the list of individuals involved with the Yurtta Sulh (Peace in the Fatherland) Council, which has been alleged to have masterminded the coup. In order for a coup to be successful, the following needs to be specified; the plan of action, the team of individuals who will carry out the plan of action, and the chain of command by which the plan will be executed. However, in the case of July 15, none of these are present.https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/07/15_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf (p. 11)
  • “Blessing From God”

   

 3. On the night of July 15, after the coup attempt had been suppressed, Erdogan described the incident as a “blessing from God.” He was implying that he had found the opportunity to carry out the purge which he had been wanting to carry out but was unable to on account of the law. Through a purge operation which was initiated the very next morning, tens of thousands of people were arrested. Over 100,000 civil service employees and public servants were dismissed from their jobs.http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/644388/_Allah_in_buyuk_lutfu_.html
  • Step by Step Towards a Presidential Regime

   

 4. Following July 15, the Turkish-style presidential system was established. While the Turkish people had been in opposition to this system prior to the coup attempt—as indicated by public opinion polls— after July 15, things had turned around completely. Within a time period of less than a year, a referendum for constitutional change was held, and the new Turkish-style presidential system was put into effect. And two years after the coup attempt, Erdogan became the first president of the new regime through early elections. He now had consolidated all authority at the tip of his very fingers.https://www.haberturk.com/gundem/haber/1314879-kilicdaroglu-baskanlik-sistemi-15-temmuz-sehitlerine-ihanettir
  • Calling People to the Streets, Instead of Suppressing Coup Attempt

   

 5. Izmir Chief Public Prosecutor Okan Bato stated that on July 15 at 3:00 pm, he had notified Erdogan of the preparations for the coup. However, Erdogan took no action whatsoever to suppress the coup attempt. If, after being notified beforehand of the planned coup attempt, Erdogan had taken action to prevent the coup instead of calling on the people to go out into the streets, the 250 individuals (killed on that day) would be alive today.https://www.hrw.org/tr/world-report/2017/country-chapters/298690
  • Coup Notice from the TSK to the MIT

   

 6. A major (Osman Karacan) in the TSK [Turkish Armed Forces] went to the MIT [National Intelligence Organization] headquarters on July 15 at 2:20 pm to give notice about the planned coup. Yet, from that hour until nighttime around 10:00 pm, no real precautions were taken to prevent or suppress the coup.http://www.tr724.com/kurgu-kontrollu-darbe-ihbarci-binbasi-2-yildir-mite-calisiyormus-ismi-de-farkliymis/
  • Chief of MIT and Chief of Defense Are Still in Office

   

 7. Chief of the National Intelligence Organization (MIT) of Turkey Hakan Fidan, Chief of Defense Hulusi Akar and 2nd Chief of Defense Yaşar Güler, held a series of meetings at the Chief of Defense Headquarters following the notice they had received regarding the planned coup. They have stated that around 7:00 pm that evening they called Erdogan, could not reach him and thus they notified his Head Bodyguard Muhsin Köse. So far Erdogan has not removed either Hakan Fidan, Hulusi Akar, or Muhsin Köse from their positions.http://www.tr724.com/cumhurbaskanligi-koruma-muduru-zan-altinda-sefer-can/
  • Conflicting Explanations from Erdogan Regarding Time of Coup

   

 8. President Erdogan, while speaking of when he first became aware of the coup attempt, continuously made reference to different hours of the day. On the night of July 15, he said, “In the afternoon, unfortunately, there was a certain restlessness present within our armed forces.” On July 18, during an interview he gave to CNN International, he said, “I was notified that night around 8:00 pm.” On July 20, when speaking to Al-Jazeera, he used the expression, “My brother-in-law notified me around 8:00 pm.” On July 21, to Reuters, he explained, “My brother-in-law called me around 4:00–4:30 pm and said to me there’s some commotion going on around Beylerbeyi.” Whereas the starting hours of the commotion in Istanbul Beylerbeyi where the coup attempt first broke out was around 9:30 pm. And on July 30, during a joint broadcast between ATV and A Haber, he said, “We heard of something starting up that day around 9:15 pm. My brother-in-law called me up at 9:30 pm.” The fact that Erdogan gave so many conflicting explanations regarding such a specific matter raised a question mark in people’s minds.http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_galeri/575077/9/Darbe_girisimini_ne_zaman_ogrendi__Erdogan_in_sozlerindeki_saat_farkliliklari.htmlI learned about it in   the afternoon.”  July 15th.
 9. ” I was notified around 8:00 pm.”  July 18th.
 10. “My BROTHER-IN-LAW told me about it around 8:00 pm at night.” July 20th.
 11. ” My brother-in-law called around 4:00–4:30  and said ‘There’s some kind of commotion around Beylerbeyi.’ ” July 21st.
 12. “We heard of something starting up around 9:15 pm. My brother-in-law called me at 9:30 pm.” July 30th.
  • Controlled Coup

   

 13. It was discovered that Erdogan had been notified of the coup attempt before the actual execution and even though he could have taken action to prevent the coup from happening, he chose not to. In a report put together by Turkey’s main opposition party CHP in June 2017, July 15 was described as a “controlled coup.” In other words, Erdogan, rather than preventing the coup—of which he had been aware of beforehand—allowed it to be carried out in a controlled manner and, afterward, used the aftermath to his advantage.https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39478777
  • Planes on Standby for Escape

   

 14. It was discovered that Erdogan had arranged for 4 different airplanes at 4 different locations near Marmaris to be on standby that night. In addition to the airplane in Dalaman which Erdogan was using, there were airplanes ready for use in Denizli, Izmir, and Aydin. In order for these airplanes to have been ready for a potential flight that night, they would have to have been notified at least by 5:00 pm that evening. The fact that Erdogan had made such arrangements beforehand is another indicator that he had been aware of the planned coup attempt. In that case, again, the question arises of why he did not take action to suppress the uprising within the military.http://aktifhaber.com/15-temmuz/15-temmuzda-hazir-bekleyen-dort-ucak-h98846.html
  • Chief of Defense Hulusi Akar Who Failed to Prevent the Coup Becomes Head of Ministry of Defense, How So?

   

 15. In a confidential statement given to the Ankara 14th High Criminal Court on March 17, 2017, the Special Forces Commander of the time Zekai Aksakallı said, “Inside the Turkish Armed Forces, when times of crises and states of emergency arise, as soon as any notification is received, the orders that ‘personnel cannot leave their post’ is given. Commanding officers continue their duties at their given posts. This fundamental and simple principle applied in every instance was, however, not put into practice on July 15, 2016, when the first notification was received. If it had been put into effect, the coup attempt would have come to light from the very beginning.” In other words, he advocated that the coup could have been prevented had these orders been delivered. The Chief of Defense of the time, Hulusi Akar, failed to give these orders. Despite this fact, President Erdogan called him a “hero” and had the people applaud him during an AKP rally. Not only did he not dismiss Akar from his position, but he also appointed Akar to be the Minister of Defense as part of the first presidential cabinet formed after the early elections of June 24, 2018.
 16. http://www.aljazeera.com.tr/haber/aksakalli-kural-uygulansa-darbe-girisimi-bastan-aciga-cikardi
  • Secret Meetings A Day Before the CoupIt was discovered that Akar, Chief of Defense, and Fidan, Chief of MIT (National Intelligence Organization), held a one-on-one confidential meeting that lasted four hours, a day before the coup. It was also found out that, following this long meeting, Fidan and Special Forces Commander Zekai Aksakallı also held a one-on-one confidential meeting that lasted about an hour. The fact that these three names played the most critical role during the coup that took place the very next day raises quite a bit of suspicion.
 1. https://t24.com.tr/haber/hulusi-akar-ile-hakan-fidan-darbe-girisiminden-bir-gun-once-6-saat-basbasa-gorustuiddiasi,391229
  • “I Received the Orders to Reinforce the Chief of Defense Forces From Zekai Aksakallı

   

 2. In the fourth court hearing of the trials held for the cases of the 221 defendants regarding actions taken within the Chief of Defense forces during the course of the July 15 coup attempt, Staff Colonel Fırat Alakuş, in his defense, stated that he had personally received the orders to “reinforce the Chief of Defense forces in case of any potential actions certain terrorist organizations may take” from Special Forces Commander Zekai Aksakallı. Alakuş said, “I was assigned the duty by Special Forces Commander Zekai Aksakallı himself. As for the details of the assignment, I was told that I would be receiving them from Colonel ümit Bak.”https://www.cnnturk.com/turkiye/genelkurmay-baskaninin-urkutucu-dedigi-darbeci-komutan-konustu
  • Air Forces Commander not Notified of The Ban on Flights, Could It be Related to the Secret Meeting at the Palace?

   

 3. Although Akar, Chief of Defense, put a ban on all military flights/missions throughout the country as of 7:00 pm, neither the Air Forces Commander nor the Naval Forces Commander was notified of this ban.  It was discovered that the then Air Forces Commander Abidin ünal had been secretly visiting the palace of President Erdoğan using a vehicle belonging to MIT and holding secret meetings there from the month of April prior to the coup onwards. Not only did Abidin ünal fail to take any sort of action to prevent a coup from taking place on the night of July 15, but also he did not allow any preventive measures to be carried out.http://www.shaber3.com/abidin-unal-gizlice-erdogan-a-gitti-haberi/1320819/
  • Erdoğan Did Not Allow an Investigation


  The TBMM (Turkish Grand National Assembly) July 15 Investigation Commission wanted to listen to the testimonies of Chief of Defense Hulusi Akar and MIT Chief Hakan Fidan. However, President Erdoğan did not allow either of the names to appear in front of the commission. Akar and Fidan were not able to stand in front of the commission and answer their questions.

  https://twitter.com/15temmuzgercegi/status/1018414216288407552

  • Fethullah Gulen: “Let an international commission investigate the coup, and we will accept its findings.”In multiple interviews, including the New York Times, Financial Times, Sky News, and The Guardian, Fethullah Gulen said: “If there are allegations that I directed this coup attempt, let an international commission investigate it, and we will accept its findings.”

           https://t24.com.tr/haber/fethullah-gulen-uluslararasi-bir-komisyon-darbeyiarastirsin-sonucunu-simdiden-kabul-ediyoruz,350385

   • Events Not Yet Taken Place Written into the July 15 Official Report, How Did That Happen?

    

  1. It was discovered that the official report for July 15 prepared by Serdar Coşkun, the Constitutional Order Attorney General of the time, contained written reports of events that would take place at a later date written as though they had taken place at the time of the written record. The official report had been written up at 01:00 am yet it contained the records of events such as the bombing of the TBMM (Turkish Grand National Assembly), the bombing of the Presidential Palace intersection, and the air raid at the Ankara Police Headquarters none of which at that point in time had taken place. Moreover, these incidents had not even taken place in the way in which they were described in the report. What’s, even more, is the fact that events which never even took place were recorded as though they had actually happened.http://www.tr724.com/savci-15-temmuzu-sarsacak-belgeyi-dogruladi-o-gece-olaylar-yasanmadan-tutanaklardayazilmis/
   • Binali Yıldırım (Former Prime Minister): A Project I Disliked, July 15

    

  2. When Yıldırım was asked by a group of journalists, “Were there any projects that you felt were a bit too demanding?”, his reply, in a sarcastic tone, was, ” Well, July 15 was a project I did not like at all.”
   • Purge Lists Prepared Early On


   Attorney General Serdar Coşkun admitted that the first cases of individuals being taken into custody and being arrested on July 16 were carried out based on the official report of the events. For instance, he gave orders to have approximately 3,000 judges and prosecutors to be arrested. However, on July 16 there was no evidence to support the allegations that the said 3,000 judges and prosecutors had been involved in the coup. No evidence to that effect was found later on either. The purge lists had been prepared in advance. And they were put into effect right after the coup attempt. In the morning of July 16, at 01:00 am, only three hours after the military insurrection had started, 2,745 judges and prosecutors were dismissed from their duties. The official report prepared by Attorney General Serdar Coşkun was also written up at the same time that night, 01:00 am.

   https://www.ahmetdonmez.net/iste-serdar-coskunun-skandal-tutanaktan-sonraki-ilk-talimati/

   • MIT conspiracy towards Akın Öztürk?It was discovered that MIT official and retired soldier Sadık üstün, a close friend of MIT Chief Hakan Fidan since the time they met during their time serving in the TSK (Turkish Armed Forces), had called up certain commanders and told them that the number 1 role in the coup would be General Akın Öztürk. It was discovered that at that time Akın Öztürk, who had—as later discovered—been assigned to the Akıncılar Base by Air Force Commander Abidin ünal, was still in his home. It was discovered that Sadık üstün had been working together with Air Force Commander Abidin ünal.https://www.ahmetdonmez.net/mitci-sadik-ustun-savci-serdar-coskunu-da-aradi-mi/
    • “So-called Coup” explanation from Andrew Duff


    Former European Parliament representative and well-known politician Andrew Duff made the following statements regarding the report written by July 15 public prosecutor Serdar Coşkun, “We have finally figured out how Erdoğan was able to exploit this so-called coup in such a quick and relentless manner. This report shows us that certain incidents were prepared beforehand, ERDOĞAN allowed for the insurrection to be carried out in a controlled manner and afterward put his own version of a constitutional coup into action.”

    https://www.ahmetdonmez.net/andrew-duff-savci-coskunun-tutanagi-bazi-seylerin-onceden-hazirlandigini-gosteriyor/

                       “QUICK AND RELENTLESS SO-CALLED COUP”

    • What Kind of Connection Does the Religious Affairs Council have with MIT?
     It was discovered that on the night of July 15, Moaz al-Khatib, the man Erdoğan wants to see as the leader of Syria, and the President of the Religious Affairs Council, Görmez, were also present at the MIT headquarters.

    https://odatv.com/gormezden-sonra-sira-fidan-ve-akarda-mi-2707171200.html

    

 

 • AST gives a voice to the voiceless, give your support for a cause that matters. 

 • July 15 Purge in Numbers

  249 people lost their lives

  612,347 people were interrogated

  160,000 people were arrested

  152,000 state officials were arrested

  62,669 political prisoners were charged with terrorist activity

  7,907 incidents of human rights violations

  3,502 victims were subjected to torture and ill-treatment

  686 torture incidents occurred during detention

  51 prisoners died in suspicious circumstances

  69,301 students were incarcerated (highest number of students incarcerated at any given time in the history of the country)

  2,767 teenagers, aged between 12 and 18, were incarcerated

  197 teenagers, aged between 12 and 18, were incarcerated due to the alleged involvement in terrorism

  102,000 people were jailed due to the alleged use of ByLock mobile application

  Assets valued at $11,000,000,000 were seized

  130,000 public officers were suspended from work

  80,000 citizens were arrested

  4,000+ judges or prosecutors were dismissed from work

  2,300+ private educational institutions were closed

  7,257 academics were dismissed

  1,600+ non-profit and non-governmental organizations were closed

  1,500+ public associations and foundations were closed

  200 public media companies were closed

  2,500 journalists and media workers were left unemployed

  19 unions were closed

  15 private universities were closed

  1,539 lawyers were put on trial

  580 lawyers were arrested

  103 lawyers were sentenced to long terms in prison

  5,705 academics were suspended

  8,240 armed forces employees were dismissed

  1,067 NATO-supporting members of the armed forces were dismissed

  28 individuals were abducted

  100+ members of the Gulen Movement were abducted and brought back to Turkey from 18 different countries by the National Intelligence Organization

 


Widget not in any sidebars
Read more

Academic Purge and Brain Drain of Turkey by SRW

Academic Purge and Brain Drain of Turkey. It started long before Turkey’s July 15, 2016 botched coup attempt. Slowly but steadily, young professionals, entrepreneurs, engineers, academics and new graduates started leaving their home country in search of a better future.
5,882 academics and 1,372 administrative personnel have been dismissed at universities as part of the Turkish government’s post-coup crackdown.

Over 2,300 have been fired for alleged links to the July 15 coup attempt, while 15 private universities linked to the Gulen movement have been closed down.

This video was prepared by Scholars Right Watch (SRW)

 


Widget not in any sidebars
Read more