INSTRUCTIONS FOR THE PRACTICE OF IMMIGRATION ACT 28 – ASYLUM SEEKERS WHO INDICATE A RISK OF PERSECUTION DUE TO (ADDED) CONNECTION TO THE GÜLEN NETWORK

Iş bu metin Noveç Adalet Bakanlığı marifetiyle düzenlenmiş bir yönetmelik gibi gözükmekte olup; anlaşıldığı üzere, sığınmaya ilişkin ilgili kanunun hususiyle sığınma şartlarını düzenleyen 28. Maddesi çerçevesinde Hizmet hareketi mensupları için ele alıncak yaklaşımı incelemektedir. Buna göre yönetmelikte geçen ifadeler içerisinde dikkat çekmek istediğimiz hususlar aşağıda yer almaktadır:


Download PDF File: Norvec Asylum