1-646-504-2088
help@silencedturkey.org

media

TÜRKİYE’DE 15 TEMMUZ SONRASI BİLİMSEL GERİLEME RAPORU-1: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

15 Temmuz sözde darbe girişimi asıl darbeyi eğitim alanına vurmuştur. Eğitimin en önemli saç ayağı üniversiteler kapatılmış, binlerce yetişmiş akademisyen herhangi bir sebep gösterilmeden bir gecede işlerinden atılmış, hatta hapishanelere gönderilmiştir. Bu çalışma, 15 Temmuz sonrası yapılan akademik darbenin, Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerinden birisi olan ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’ndeki olumsuz etkilerini analiz etmektedir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır. Erciyes Üniversitesi bugün toplam 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 44 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygulama hastanesi ile hizmet vermektedir. Gevher Nesibe Hastanesi’ne ek olarak Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarıdır. Yaklaşık 65.000’e yakın öğrenci eğitim almaktadır [1]. Ayrıca 23 Temmuz 2016’da hukuksuzca kapatılan Melikşah Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi’ne devredilmiş ve MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ kampüsüne “Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi” adı verilmiştir [2].

15 Temmuz sonrası Türkiye’de sadece devlet üniversitelerinden 6.070 akademisyen atılmıştır [3]. Kapatılan 15 vakıf üniversitesindeki 2,808 akademisyen bu sayıya dahil edilmemiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’ndeki 2398 akademisyenden sözde darbe girişimi sonrası 144 kişi, yani toplam akademisyenlerin %6’sı atılmıştır. Tablo 1’de atılan akademisyenlerin unvanlara göre dağılımları verilmiştir.

Akademisyenlerin bilimsel katkılarının objektif olarak ölçülmesi üniversitelerin ve ülkelerin dünyadaki durumlarını anlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Google Akademik [4], araştırmacıların yayınlarını, atıf sayılarını ve indeks değerlerini takip edebilecekleri önemli bir açık kaynaktır. Bu analizde, atılan akademisyenlerin bilimsel katkılarını incelemek için Google Akademik kriter alınmıştır.

AKADEMİSYEN ATILAN SAYISI
Profesör 27
Doçent 31
Yardımcı Doçent 35
Öğretim Görevlisi 10
Araştırma görevlisi 40
Uzman 1
TOPLAM 144

Tablo 1 ERCİYES Üniversitesi’nden atılan akademisyenlerin unvanlara göre dağılımı

Atılan akademisyenlerin ortalama atıf sayısı 891.83 olarak hesaplanmıştır ki bu sayı oldukça yüksektir. Örneğin Profesör SALİH ÖZGÖÇMEN’in 10261; Yardımcı Doçent KAZIM ZİYA GÜMÜŞ’ün 10159 atıf sayısı bulunmaktadır. Ayrıca altı çizilmesi gereken önemli bir husus da atılan 24 akademisyenin 500’den fazla atıf sayısı varken 52 akademisyenin de 100’den fazla atıf sayısı bulunduğudur.

Atıf sayısının yanında atılan akademisyenlerin hindeks değerleri de incelenmiştir. h-indeks yayın sayısı ile atıf etkinliğini bir arada ölçtüğünden dolayı nitelikli bilimsel katkıyı ölçme konusunda daha güvenilirdir. Türkiye’de üniversiteler, Akademik Veri Yönetimi sistemi ile h-indeks sayılarını yayınlamaktadır. Fakat tüm akademisyenleri yayınlamak yerine alanlardaki en yüksek 20 atıf sayısına sahip olan akademisyenleri sıralamaktadırlar [5]. Akademik Veri Yönetimi sisteminin bulunduğu web sitesindeki güncel rakamlara göre ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’nin alanlara göre en yüksek h-indeks sayısına sahip 20 akademisyenin ortalama h-indeksi 14 olarak hesaplanmıştır. Atılan akademisyenlerin h-indeks ortalaması 13.10 olarak bulunmuştur ki bu atılan akademisyenlerin ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’ne olan katkısını açıkça göstermektedir.

15 Temmuz sözde darbesinden sonra ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’ndeki akademisyenlerin sadece % 6’lık kesiminin atılmasına, üstelik MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ’nin tüm imkân ve altyapısına el konulmasına rağmen, bu güzide üniversitenin dünyadaki akademik başarı sıralamasında %17 oranında dramatik bir gerilemeye engel olunamamıştır [10]. Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında sözde darbe girişimi sonucunda ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’nde ve Türkiye’de bilimsel çalışmalara çok ağır bir darbe vurulduğu açıkça görülmektedir.

KAYNAKLAR
1.https://www.erciyes.edu.tr/kategori/ERU -HAKKINDA/Tarihce/2/58
2.https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/ Kapatilan-Meliksah-UniversitesiYerleskesine-%E2%80%9CErciyes-Universitesi15-/5579
3.http://bianet.org/bianet/ifadeozgurlugu/198990-akademide-ihraclar-6-bin81-e-yukseldi
4.https://scholar.google.com/
5.https://avesis.erciyes.edu.tr/raporlar/ atiflar/h-indeksi-en-yuksek-olanakademisyenler
6.https://www.haberler.com/40-yil-erzurum -da-hizmet-verdi-simdi-kayseri-nin-haberi/
7.http://drkuk.net/dr-kuk-hakkinda/
8.https://twitter.com/docmustafatutak/ status/1276919068621225984/photo/1
9.https://www.kayseriolay.com/artikvatandas-degiller-h21397.htm
10.https://silencedturkey.org/wp-content/ uploads/2020/06/GRAVE-DECLINE-INACADEMIC-ACHIEVEMENT-final.pdf

 


Widget not in any sidebars

Donate Now

 

Read more

SCIENTIFIC REGRESSION IN TURKEY IN THE AFTERMATH OF JULY 15th –1: ERCİYES UNIVERSITY

The alleged coup attempt of the July 15th struck the real impact in the field of education. The most important pillars of education, universities were closed, thousands of educated academics were discharged overnight without any reason, and even sent to prisons. This study analyzes the negative effects of the academic slaughter that took place in one of Turkey’s most reputable universities after the July 15th, The Erciyes University.

Erciyes University was founded in 1978 under the name of Kayseri University. It was renamed Erciyes University in 1982. Today, Erciyes University serves with 19 faculties, 1 college, 2 vocational schools, 7 institutes, 6 departments, 44 research centers, and an advanced practice hospital with 1350 beds. In addition to Gevher Nesibe Hospital, Cardiovascular Diseases Hospital, Organ Transplantation and Dialysis Hospital, Oncology Hospital, Children’s Hospital and Bone Marrow Transplant and Stem Cell Treatment Center are the most important health institutions of the region. Approximately 65,000 students receive education [1]. In addition, Melikşah University, which was closed unlawfully on 23 July 2016, was transferred to Erciyes University and the campus of MELİKŞAH University was named “Erciyes University, The July 15th Campus” [2].

The toll numbers reached 6070 just for public university academics in Turkey after the July 15th [3]. 2,808 academics in 15 terminated foundation universities were not included in this number. 144 people, namely 6% of the total academics, were discharged from the 2398 academics at ERCIYES University after the so-called coup attempt. The distribution of the discharged academics regarding their ranks has given in Table 1.

ACADEMIC TITLE   #of DISCHARGED
Professor 27
Assoc. Prof. 31
Assist. Prof. 35
Instructor 10
Research Fellow 40
Expert 1
TOTAL 144

Table 1 Academic ranking of the discharged professors at Erciyes University

Objective measurement of scientific contributions of academics is widely used to understand the quality of universities and countries in the world. Google Scholar [4] is an important open source where researchers can track their publications, citation numbers, and index values. In this analysis, the Google Scholar criterion was taken to examine the scientific contributions of the discarded academics. The average number of citations of the discarded academics was calculated as 891.83, which is quite impressive. For example, Professor SALİH ÖZGÖÇMEN has 10261; Assistant Professor KAZIM ZİYA GÜMÜŞ has 10159 citations.

In addition to that, an important demonstration of broad success to be underlined is that 24 academics have more than 500 citations, as well as 52 academics, have more than 100 citations. In addition to the number of citations, the index values of the dismissed academics were also examined. H-index is more reliable in measuring qualified scientific contributions since it measures the number of publications and citation efficiency together. Academic Data Management publishes the h-index numbers within the system. But instead of publishing all the academics, they list the first 20 with the highest citations in their field [5]. According to the current figures of the Academic Data Management System, the average h-index of 20 academicians with the highest h-index number of ERCİYES University is calculated as 14. The h-index average of the dismissed academics was found to be 13.10, which clearly shows their contribution to ERCIYES University.

Despite the fact that only 6% of the academics at ERCIYES University were discharged after the alleged coup of the July 15th, and all the facilities and infrastructure of MELIKSAH University were seized, a 17% dramatic decline in the ranking of the academic achievement in the world could not be prevented [10]. The above information shows clearly, how the alleged coup attempt impacted the scientific research in ERCIYES University and Turkey.

REFERENCES

1.https://www.erciyes.edu.tr/kategori/ERU -HAKKINDA/Tarihce/2/58
2.https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/ Kapatilan-Meliksah-UniversitesiYerleskesine-%E2%80%9CErciyes-Universitesi -15-/5579
3.http://bianet.org/bianet/ifadeozgurlugu/198990-akademide-ihraclar-6-bin81-e-yukseldi
4.https://scholar.google.com/
5.https://avesis.erciyes.edu.tr/raporlar/ atiflar/h-indeksi-en-yuksek-olanakademisyenler
6.https://www.haberler.com/40-yil-erzurum -da-hizmet-verdi-simdi-kayseri-nin-haberi/
7.http://drkuk.net/dr-kuk-hakkinda/
8.https://twitter.com/docmustafatutak/ status/1276919068621225984/photo/1
9.https://www.veteknoloji.net/haber/ elektromanyetik-dalgalara-etkili-kumas51455.html

 


Widget not in any sidebars

Donate Now

 

Read more

HIGHLIGHTS FROM TURKEY 2019 HUMAN RIGHTS REPORT BY UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

The United States Department of State released Turkey 2019 Human Rights Report which has critical points regarding human rights violations in Turkey.

For Example;

  • As many as 100 persons, including former members of the Ministry of Foreign Affairs, dismissed under the 2016-18 state of emergency decrees due to suspected ties to the Gulen movement, were mistreated or tortured while in police custody.
  • 780 Children including children younger than six years of age were being held in prison with their mothers.
  • The government did not release data on its investigations into alleged torture. Some doctors would not sign their names to medical reports alleging torture due to fear of reprisal. As a result, victims were often unable to get the medical documentation that would help prove their claims.
  • On the three-year anniversary of the July 15 coup attempt, the government announced that 540,000 individuals had been detained since the coup attempt on grounds of alleged affiliation or connection with the Gulen movement.
  • There were 41,000 individuals in prison for terror-related crimes. Of these, 28,000 were Gulen movement-related.
  • The government exerts power in the administration of 90 percent of the most-watched television stations and most-read national daily newspapers.

Widget not in any sidebars

Donate Now

 

Read more

Turkish Journalist in Germany Concerned Over Life Amid Threats From Erdogan

As the whole world still struggles to make sense of the shroud of fog over the mysterious case of a Saudi journalist whose sudden disappearance in Istanbul shuddered the international community, a Turkish journalist living in self-imposed exile in Germany has expressed fears over his own wellbeing and his family’s safety in Turkey.

Can Dundar, former editor-in-chief of the opposition Cumhuriyet daily, revealed his deep-seated anxiety and dread over threats by the government of President Recep Tayyip Erdogan.

Speaking in an interview with Deutsche Welle, Dundar said Erdogan’s opponents are at risk everywhere in the world. His remarks came in the wake of Saudi journalist Jamal Khashoggi’s startling disappearance in Saudi Consulate in Istanbul. The incident is still riddled with mystery and enigma, with little answers available over a set of questions about the fate of the critical journalist.

Dundar has found himself again in the crosshairs of the Turkish president as he accused the journalist at a recent press conference in Berlin of being a foreign spy working for foreign governments. In the eyes of the Turkish government, he has already been painted as an enemy figure after the Cumhuriyet, under his editorial watch, published records of Turkey’s arms shipment to the warring sides in Syria in 2015.

President Erdogan vowed to not let him go without a punishment for leaking “classified state secrets.” After serving a brief time in jail, the journalist was released pending trial. He survived an assassination attempt outside Istanbul Caglayan Courthouse.

It was the last straw that paved the way for his departure from Turkey en route to Germany. But the Turkish authorities seized her wife’s passport and did not allow her to travel with Dundar.

In remarks to Deutsche Welle, Dundar dismissed Erdogan’s spy allegations as politically motivated.

When asked about Erdogan’s treason and spy remarks, Dundar called the Turkish strongman a liar.

“Because there are no journalists in jail on terrorist charges. They are all convicted or accused of leaking state secrets, writing against the government, being critical about the government’s policies, etc.. So they are just journalists, not terrorists,” he told Deutsche Welle. “But calling that kind of thing terrorism is a kind of traditional attitude of this government, unfortunately,” he added.

Dundar whose family is still in Turkey is extremely worried about their wellbeing. He thinks that the Erdogan government keeps her wife as a hostage in Turkey.

When Erdogan was invited to Germany for an official visit, the invitation divided political parties and generated a heated debate over how to handle with an increasingly unruly and authoritarian leader. Many parties in Bundestag expressed their opposition to Erdogan’s visit.

When asked about Germany’s response to Erdogan so far regarding the state of political affairs in Turkey, Dundar appeared satisfied with the messages and calls clearly conveyed by the German side to the Turkish leader during his visit to Berlin in late September.

In the beginning, Dundar thought that the German approach was meek and tepid against Erdogan’s crackdown on media and democracy in Turkey. But later, the Turkish journalist has begun to appreciate Germany’s dire challenge to tread a delicate balancing act between pushing Ankara for democratic reforms and the need to preserve the bilateral relationship as smoothly as possible.

On Thursday, writing for Foreign Policy, Steven Cook shared Dundar’s concerns in the face of threats from authoritarian leaders.

“Ours is an era of international thuggishness combined with a total absence of norms. That makes everyone a target,” he wrote, delving into the riddling case of Saudi journalist and recalling the authoritarian shift in the past decade around the world.

From Egpyt to China, from Turkey to Hungary and Venezuela, dissidents and critical journalists increasingly feel less safe. The unknown fate of Khashoggi remains as a dreadful warning and lesson for others to see. Dundar is one of them. Facing Erdogan’s incessant threats, he is right to be concerned and alarmed.

Read more

Turkey: Media, Activists, Political Opposition Targeted

Turkey increased restrictions on the media, political opposition, and human rights defenders during 2017, on the back of a very narrow referendum, Human Rights Watch said today in its World Report 2018. Turkey also introduced a presidential system with insufficient democratic checks and balances against the president’s abuse of power. “Everywhere you look, checks and balances that protect human rights and rule of law in Turkey are being eroded” said Hugh Williamson, Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. Under the state of emergency, the government has failed to provide redress for the over 100,000 civil servants dismissed, as well as hundreds of media outlets, associations, and other institutions closed down.

Source: https://www.hrw.org/news/2018/01/18/turkey-media-activists-political-opposition-targeted

Report: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/turkey

Read more

Turkish Media Worker Zafer Özsoy Faces 3 Life Sentences With No Evidence

A Turkish media worker, who has been behind bars for 478 days, faces three consecutive life sentences and additional 15 years in jail on fabricated terrorism and coup plotting charges.

Zafer Özsoy, 44-year-old media professional who specializes in broadcasting network and satellite uplink services, is charged under Turkey’s abusive anti-terror laws when his company FİA was found to have provided infrastructure services to critical media outlets.

The company does not get involved in editorial policies of the clients that it provided services yet he stands accused of attempting to overthrow the constitutional order, the Turkish government and the Turkish Parliament without any evidence to back up any of the charges.

Özsoy started his media career at Cihan News Agency in 1995 right after he graduated from İstanbul University’s Radio and Television department. He had worked almost for 20 years at the same company’s various departments. Thanks to his experience and extensive network of contacts, he became one of the best media professional in his field of expertise.

Starting in 2014, Erdoğan’s government intensified pressure on Cihan news agency and its clients, forcing the company to downsize a year later to survive by shedding some of its assets and laying off workers.

Özsoy and his colleagues who worked together for years decided to establish their own production company FİA that would serve live streaming, broadcasting and digital video content for businesses. FİA purchased some of the technical equipment from the Cihan news agency under a deal that included negotiated fee for severance and compensation payments.

However, on March 7, 2016, Turkish government unlawfully seized both the Cihan news agency and FİA as part of the escalating crackdown on critical media outlets in Turkey. Özsoy and his partners were the first ones who were fired by the government appointed trustees who took over the management of these companies.

After working 20 years in media industry, Özsoy’s dream to run his own company with a selected team of his own was over but the worst was yet to come.

He was detained on July 27, 2016 at his home in İstanbul following detention warrants were issued for 47 journalists on dubious charges. He was formally arrested on August 4, 2016 over alleged links to FETÖ, a hoax terror organisation that was fabricated by the regime of autocratic President Recep Tayyip Erdoğan to defame the civic Gülen movement. He was sent to notorious Silivri Prison pending trial.

During the interrogation, Özsoy was asked why he continued to work for “Zaman Newspaper” when Turkey’s biggest corruption investigations incriminating cabinet ministers and President Erdoğan’s family members were made public at the end of 2013. Erdoğan, then prime minister, presented graft probes as a coup attempt against his government and accused critical media outlets, which covered the graft scandal, of being traitors and coup plotters against his government. Özsoy told his interrogators that he has never worked in Zaman newspaper.

The police even asked Özsoy whether he made any contribution to a piece written by Today’s Zaman former editor-in-chief Bülent Keneş who forewarned that a coup would be terrible for Turkey’s future, in an article Keneş wrote on July 8, 2016. Özsoy replied “I heard about the article for the first time here.” Keneş has also been indicted over absurd terrorism charges in several cases and remain at large. Ironically, this question was asked to all suspects who were detained along with Özsoy on July 27, 2016.

Özsoy appeared before judges for the first time in 14 months after he was arrested on September 18, 2017. The most difficult moment of the hearing was that he had to defend himself against the indictment that included no direct accusation on him. The public prosecutor mentioned his name twice in 64-page indictment. The first citation of him is recorded among the list of defendants in the first part of the indictment. The second and the last was in the list of suspects for whom the prosecutor demanded severe punishment for him. The prosecutor did not bother to present any evidence against the suspect whom he asked for sentencing that amounted to three life sentences and additional 15 years in prison.

As expected the court ruled for the continuation of his arrest pending next hearing which will be held on December 8, 2017.

Özsoy who is married with two children and known for his Formula-1 passion is looking forward to being free one day and reuniting with his loved ones.

Turkey is the biggest jailer of journalists in the world. The most recent figures documented by the SCF has showed that 256 journalists and media workers are in jails as of November 21, 2017, most in pre-trial detention languishing in notorious Turkish prisons without even a conviction. Of those in Turkish prisons, 230 are arrested pending trial, only 26 journalists remain convicted and serving time in Turkish prisons. An outstanding detention warrants remain for 135 journalists who live in exile or remain at large in Turkey.

Detaining tens of thousands of people over alleged links to the Gülen movement, the government also closed down more than 180 media outlets after the controversial coup attempt.

Turkey survived a controversial military coup attempt on July 15, 2016 that killed 249 people. Immediately after the putsch, the Justice and Development Party (AKP) government along with President Erdoğan pinned the blame on the Gülen movement.

Gülen, who inspired the movement, strongly denied having any role in the failed coup and called for an international investigation into it, but President Erdoğan — calling the coup attempt “a gift from God” — and the government initiated a widespread purge aimed at cleansing sympathizers of the movement from within state institutions, dehumanizing its popular figures and putting them in custody.

Turkey has suspended or dismissed more than 150,000 judges, teachers, police and civil servants since July 15. Turkey’s Justice Ministry announced on July 13 that 50,510 people have been arrested and 169,013 have been the subject of legal proceedings on coup charges since the failed coup.

Souce: https://stockholmcf.org/turkish-media-worker-zafer-ozsoy-faces-3-life-sentences-with-no-evidence/

Read more