1-646-504-2088
help@silencedturkey.org

Levent Bahadır

Erdogan’s Torture Squads and Torture in Turkey as a Grave Human Rights Violation

PDF LINK


THE CRIME OF TORTURE

As a member of the Council of Europe, Turkey has ratified the European Convention on Human Rights. Even according to the 15th article of the European Convention on Human Rights which permits under extreme circumstances the suspension of certain obligations by members, the ban on the use of torture cannot be suspended. According to the 3rd article of the European Convention on Human Rights titled.

Read more

TÜRKİYE’DEKİ İŞKENCECİLER

PDF LINK


İŞKENCECİLER

İşkence suçu;
Türkiye Avrupa Konseyi’nin üyesi bir hukuk devleti olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraftır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya almayı düzenleyen 15. maddesine göre işkence yasağı OHAL’de bile askıya alınamayacak insan haklarındandır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘İşkence Yasağı’ başlığını taşıyan 3. maddesine göre ‘Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz…”

Read more