1-646-504-2088
help@silencedturkey.org

İstanbul Emniyet

TÜRKİYE’DE YARGI RAPORU

17-25 ARALIK 2013 ve 15 TEMMUZ 2016 SONRASI TÜRKİYE’DE YARGIYA DARBE!

17-25 ARALIK 2013 SONRASI TÜRKİYE’DE YARGIYA DARBE!

PDF LINK

FLYER LINK

ÖZET

Demokratik rejimlerin, doğal olarak bir hukuk devletinin temel ilkesi, yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Yargı, demokrasilerin zayıf olduğu ülkelerde siyasi müdahalelere maruz kalıp zayıfladıkça faşizm ve dikta yönetimlerinin sindirme aracı haline gelebilmektedir. Yargının bağımsızlığı ilkesi Türkiye Anayasası tarafından da koruma altına alınmıştır. Türk yasaları ve uluslar arası sözleşmeler ayrıca hakim ve savcıların kararlarından dolayı tutuklanmalarını engelleyen güvenceler sağlamaktadır. Yargı mensuplarına yönelik baskı, yönlendirme, müdahale de yasaklanmaktadır, sadece ağır cezalık suçüstü halinin bulunduğu durumlarda hakim ve savcılara tutuklama kararı alınabilmektedir.

Read more

“GLOBAL PURGE” : 144 ABDUCTIONS CONDUCTED BY THE TURKISH GOVERNMENT IN TURKEY AND ABROAD

“GLOBAL PURGE” [1]

Since July 2016, the Turkish government went on to imprison hundreds of thousands of homemakers, mothers, children, babies, teachers, NGO workers, academics, judges, prosecutors, journalists and countless other victims. Erdoğan declared a “witch-hunt” against Gülen’s followers, attempting to convince countries through carrot and stick policies or more diplomatic means to join his personal fight and do the same to the Hizmet members within their borders.
Read more

Erdogan’s Torture Squads and Torture in Turkey as a Grave Human Rights Violation

PDF LINK


THE CRIME OF TORTURE

As a member of the Council of Europe, Turkey has ratified the European Convention on Human Rights. Even according to the 15th article of the European Convention on Human Rights which permits under extreme circumstances the suspension of certain obligations by members, the ban on the use of torture cannot be suspended. According to the 3rd article of the European Convention on Human Rights titled.

Read more

TÜRKİYE’DEKİ İŞKENCECİLER

PDF LINK


İŞKENCECİLER

İşkence suçu;
Türkiye Avrupa Konseyi’nin üyesi bir hukuk devleti olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraftır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya almayı düzenleyen 15. maddesine göre işkence yasağı OHAL’de bile askıya alınamayacak insan haklarındandır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘İşkence Yasağı’ başlığını taşıyan 3. maddesine göre ‘Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz…”

Read more