1-646-504-2088
help@silencedturkey.org

Hak ve Adalet Platformu (Rights and Justice Platform)

Social Burdens of “the State of Emergency” in Turkey (2016-2017)

Social Burdens of “the State of Emergency” in Turkey (2016-2017)

January 2018 / (240 Pages)

The research was carried out to measure and document primary, secondary and tertiary victimisations and violations of human rights in Turkey after the failed coup of 15 July 2016. After the coup, Turkey declared a state of emergency (SoE) to deal with putsch and putschists. Yet the government policies and practices far exceeded its declared aims or objectives and created hundreds of thousands of victims such as academics, teachers, journalists, doctors, workers, women, children, babies, elderly, disabled etc. that have nothing to do with the putsch. Read More

 


Widget not in any sidebars
Read more

15 Temmuz 2016 Sonrası “OHAL” de Yaşanan Toplumsal Sorunlar ve Hak İhlallerinin Sosyal Boyutları (TÜRKÇE)

15 Temmuz 2016 Sonrası “OHAL” de Yaşanan Toplumsal Sorunlar ve Hak İhlallerinin Sosyal Boyutları (TÜRKÇE)

Aralık 2017 / (487 Sayfa)

Bu çalışma 15 Temmuz 2016 menfur darbe girişimi ve OHAL ilanı sonrasında ortaya çıkan toplumsal ve bireysel mağduriyetler ile OHAL kapsamında yaşanan, baskı ve hak ihlallerinin sosyal boyutlarını araştırmak üzere “Hak ve Adalet Platformu” tarafından tasarlanmış ve yürütülmüş sosyal bir araştırmadır. Araştırmanın, toplumdaki tüm kesimlerin sosyal problem ve algılarını içerebilmesi için, tüm toplumsal kesimleri kapsayabilecek şekilde bir çerçeve belirlenmiştir. Read More

 


Widget not in any sidebars
Read more