1-646-504-2088
help@silencedturkey.org

Blog

BM’den AKP iktidarına ültimatom: ‘Kaçmaz ailesini derhal ve şartsız serbest bırakın!’

Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, yaşattığı ağır insan hakları ihlallerini ilan ettiği OHAL döneminde daha da şiddetlendiren AKP iktidarına ültimatom niteliğinde bir çağrı yaptı. Bir deklarasyon yayımlayan grup, Pakistan’dan kaçırılan eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesinin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını istedi.

Kaçırılma skandalı, deklarasyonda ‘Kaçmaz ailesinin evine, aralarında birkaç kadın memurun da bulunduğu, 15 “memur” hiçbir kimlik göstermeksizin sivil kıyafetlerle baskın düzenledi. Görevliler aileyi tutuklamak için, baskını protesto eden Mesut Kaçmaz da dahil olmak üzere, itip kakıyorlardı. Memurlar, Bayan Kaçmaz ve iki küçük çocuk da dâhil hepsinin gözlerini bağladı ve başlarına çuval geçirdi. Kaçmaz ailesi 17 gün boyunca dışarı çıkmalarına ve gün ışığını görmelerine izin verilmeyen bir yerde tutuldu. Kaçmaz ailesi 14 Ekim 2017’de zorla sınır dışı edildi ve İslamabad’dan İstanbul’a kadar özel, işaretsiz bir uçakla uçtu. Pakistanlı personel aileyi uçağa ulaştırırken, uçakta sadece Türk ajanlar vardı.’ ifadeleriyle ayrıntılı bir şekilde yeraldı.

‘Kaçmaz ailesinin tutuklanması, gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi, Pakistan Hükümeti tarafından, hükümet adına ve onun desteğiyle hareket eden temsilciler aracılığıyla ve Türk makamlarının talebi üzerine gerçekleştirilmiştir’ değerlendirmesini yapan Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, ailenin Pakistan yasaları ihlal edilerek tutuklandığını ve sınır dışı edildiğini, Pakistan Hükümetinin, Kaçmaz ailesinin alıkonulması ve sınır dışı edilmesine ilişkin eylemlerinden ve ayrıca Türkiye’deki haklarının ihlallerinden sorumlu olduğuna dikkat çekti.

‘Çalışma Grubu, Pakistan Hükümeti gibi Türkiye Hükümeti’nin de, Kaçmaz ailesinin yasal dayanağı bulunmayan bir biçimde yakalanması, gözaltına alınması ve Türkiye’ye sınır dışı edilmesinden müştereken sorumlu olduğunu tespit etmiştir’ vurgusu yapılan deklarasyonda her iki hükümetin İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ve Sözleşmesine aykırı ve keyfi hareket ettiklerine dikkat çekiliyor.

Türkiye Hükümetini Mesut Kaçmaz ve Meral Kaçmaz’ı derhal ve şartsız olarak serbest bırakmaya ve Kaçmaz ailesinin Türkiye’den ayrılma hakkına saygı göstermeye çağıran Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, İslamabad ve Ankara’dan Kaçmaz Ailesinin gözaltına alınmalarından sınır dışı edilmelerine kadar kaynaklanan psikolojik etkiler de dâhil olmak üzere gasp edilen bütün haklarının tazmin edilmesini istedi.

AKP iktidarının bizzat içinde olduğu diğer kaçırma vakaları için de emsal niteliği taşıyan deklarasyonda ayrıca ‘Pek çok Birleşmiş Milletler kuruluşu, özellikle de Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana, Türkiye’deki yaygın insan hakları ihlallerini belgelemişlerdir. Terörle mücadele operasyonları kapsamındaki yargısız infazlar, acil durum önlemleri altında tutuklanan kişilerin keyfi olarak gözaltına alınmaları, duruşma öncesi tutukluluk esnasında işkence ve kötü muamele ve Gülen hareketiyle ilişkili olmakla suçlanan öğretmenlerin toplu işten çıkarılması, bu hak ihlalleri arasındadır’ vurgusu yapılıyor.

Video 30 ARTI TV tarafından hazırlanmıştır.

 


Widget not in any sidebars